Pravidla stolního tenisu – díl 2 – získání bodu + časový limit

2.10 ZÍSKÁNÍ BODU

2.10.1. Mimo případy, kdy rozhodčí nařídí nový míč, získá hráč „bod“ v těchto případech:
2.10.1.1. neprovede-li jeho soupeř správně podání;
2.10.1.2. nevrátí-li jeho soupeř správně míček;
2.10.1.3. jestliže poté, co provede podání nebo míček vrátí, se míček dotkne čehokoli jiného než síťky dříve, než jej zahraje soupeř;
2.10.1.4. jestliže míček přeletí přes jeho polovinu hrací plochy nebo přes jeho koncovou čáru, aniž se dotkne jeho poloviny hrací plochy poté, co byl zahrán soupeřem;
2.10.1.5. jestliže míček po úderu soupeře proletí skrz síťku, nebo mezi síťkou a stojánkem, nebo mezi síťkou a hrací plochou;
2.10.1.6. zabrání-li jeho soupeř míčku v dopadu;
2.10.1.7. udeří-li jeho soupeř míček úmyslně více než jednou za sebou;
2.10.1.8. zahraje-li jeho soupeř míček tou stranou pálky, jejíž povrch neodpovídá ustanovením pravidel 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5.
2.10.1.9. pohne-li jeho soupeř tělem nebo „kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení“ hrací plochou;
2.10.1.10. dotkne-li se jeho soupeř tělem nebo „kteroukoli částí svého oděvu nebo vybavení“ „síťky“;
2.10.1.11. dotkne-li se soupeřova volná ruka hrací plochy;
2.10.1.12. zahraje-li ve čtyřhře dvojice soupeřů míček mimo správné pořadí, jež je dáno tím, kdo první podával a kdo první přijímal;
2.10.1.13. podle ustanovení pravidla o hře v časovém limitu (2.15.4).


2.15 ČASOVÝ LIMIT

2.15.1. Kromě případu stanoveného článkem 2.15.2 se pravidlo o časovém limitu použije, jestliže sada není dohrána do 10 minut od zahájení sady nebo kdykoliv před uplynutím této doby, jestliže o to požádají oba hráči nebo obě dvojice.
2.15.2. Pravidlo o časovém limitu nesmí být použito, pokud již v sadě bylo dosaženo alespoň 18 bodů.
2.15.3. Je-li při dosažení časového limitu míček ve hře, rozhodčí hru přeruší a hru znovu zahajuje podáním hráč, který podával při míči, který byl přerušen; není-li při dosažení časového limitu míček ve hře, zahajuje další hru podáním hráč, který v bezprostředně předchozím míči přijímal.
2.15.4. Každý z hráčů se pak vždy po 1 bodu střídá v podání až do konce sady. Jestliže přijímající hráč nebo dvojice míček třináctkrát správně vrátí, získává přijímající bod.
2.15.5. Použití pravidla o časovém limitu nemění pořadí podávajícího a přijímajícího hráče (dvojice) v zápase, jak je stanoveno v článku 2.13.6.
2.15.6. Je-li v zápase zavedeno pravidlo o časovém limitu, dohrává se celý zbytek zápasu podle pravidla o časovém limitu.

viz pravidla platné od 1.7.2023 .