Sponzoři


 


Zvláštní poděkování Statutárnímu městu Zlín za přidělení dotace na mládež a dotace
na opravu střechy budovy a haly Tělovýchovné jednoty Sokol Kostelec Zlín.

 

Hledáme další sponzory

Líbí se Vám stolní tenis, zaujala Vás naše činnost? Tak neváhejte, kontaktujte nás a podpořte naší činnost finanční nebo materiální pomocí. Nabízíme:

-umístění Vašeho loga a odkazu na internetových stránkách klubu
-umístění Vašeho loga do prostor herny
-prezentace Vaší firmy na námi pořádaných akcích
-další možnosti dle dohody