Možnost využití kurtů ve sportovním areálu TJ Kostelec

Oznamujeme všem sportovcům, že od dnešního dne je možné využít k pronájmu kurty v našem sportovním areálu v Kostelci – samozřejmě za podmínky dodržení pravidel dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Rezervovat můžete na tel. 736 710 817.

za splnění těchto podmínek:
– nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry

– společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování
Pavel Fišer
předseda TJ

Zákaz sportovní činnosti

Předseda TJ Sokol Kostelec-Zlín z.s. s přihlédnutím k nařízení vlády ČR s okamžitou platností zakazuje vstup členům TJ do herny stolního tenisu za účelem provozování sportovní činnosti

Pavel Fišer
předseda TJ

Krajské soutěže mužů a mládeže 2020

Na základě vzniklé situace a opatřením, která zavádí Vláda ČR, rozhodl VV ZKSST takto :
– dlouhodobé soutěže mužů (divize, KS I.tř., KS II.tř. sk.A a KS II.tř. sk.B) jsou od 16.3.2020 pozastaveny na dobu neurčitou, včetně dohodnutých předehrávek,
– plánovaný 8.KrBTM, který se měl konat 4.dubna 2020 ve Slavičíně se neuskuteční. O tom, zda bude odehrán v náhradním termínu či budou vyhlášeny výsledky KP jednotlivců mládeže bez náhrady tohoto turnaje, bude rozhodnuto později. V případě, že by se 8.KrBTM neuskutečnil, budou konečné výsledky KP jednotlivců mládeže stanoveny na základě odehraných sedmi turnajů. Vzhledem k tomu, že by bylo odehráno pouze 7, místo osmi turnajů, započitávaly by se pro konečné pořadí místo 5-ti nejlepších výsledků pouze 4. Předání pohárů, medailí a diplomů v jednotlivých kategoriích by se uskutečnilo na začátku příští sezóny před 1.KrBTM.

Zároveň bylo rozhodnuto, že o konání či zrušení KP družstev mládeže, který se má konat 18.4.2020 ve Vsetíně, rozhodne VV s ohledem na další vývoj vzniklé situace.
Zahradníček