Proticovidové opatření

S účinností od 22.11.2021 důrazně vyzývám všechny členy k dodržování proticovidových opatření pro vnitřní sportoviště,
tj. zákaz vstupu neočkovaných členů do veškerých vnitřních prostor TJ s výjimkou členů, kteří covid prodělali v posledních 6měsících.
Sportující členové se musí prokázat příslušným dokladem o provedeném očkování nebo o prodělané nemoci.
Pavel Fišer